Archiwum kategorii: Bez kategorii

Seminarium mediewistyczne – prof. Anna Adamska (Uniwersytet w Utrechcie) (27.01.2023)

Zapraszamy na seminarium mediewistyczne, które odbędzie się 27 stycznia b.r. (piątek), wyjątkowo w godz. 11.00-13.00, podczas którego prof. Anna Adamska (Uniwersytet w Utrechcie) wygłosi referat nt.: Średniowieczne kopiarze – źródło na skrzyżowaniu dyscyplin. Przypadek kopiarza opactwa Eynsham (Oxfordshire, Anglia) z XII-XIV w.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet.

Seminarium mediewistyczne – dr Paulina Pludra-Żuk (IHN PAN) (21.10.2022)

Mamy zaszczyt zaprosić na seminarium mediewistyczne, które odbędzie się 21 października b.r. (piątek), w godz. 10.00-12.00, podczas którego dr Paulina Pludra-Żuk (IHN PAN) wygłosi referat nt.: Aurora Piotra Rigi – perspektywy badawcze. Na marginesie książki: „Aurora” Piotra Rigi. Średniowieczna transmisja i funkcje tekstu na przykładzie rękopisów polskich, pruskich i śląskich, Warszawa 2021.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet.

Seminarium mediewistyczne – prof. Krzysztof Bracha (IH UJK) (1.06.2022)

Zapraszamy na kolejne seminarium mediewistyczne, które odbędzie się 1 czerwca b.r. (środa), w godz. 16.00-18.00, podczas którego prof. Krzysztof Bracha (IH UJK) wygłosi referat nt.: Historia, polityka i moralistyka w jednym kazaniu. Sermo de divisione Apostolorum o wiktorii grunwaldzkiej (1410 r.) z rękopisu klasztoru cystersów w Mogile 625 z II poł. XV w.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet.

Seminarium mediewistyczne – prof. dr hab. Paweł Kras (18.02.2021)

Mamy zaszczyt zaprosić na seminarium mediewistyczne, które odbędzie się 18 lutego b.r. (piątek), w godz. 10-12, podczas którego prof. dr hab. Paweł Kras (KUL) wygłosi referat nt.: John Wyclif, lollardzi i piśmiennictwo wernakularne w późnośredniowiecznej Anglii. W hołdzie Profesor Anne Hudson (28 VIII 1938 – 8 XII 2021).

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet.