Archiwa kategorii: Bez kategorii

Wykład otwarty Prof. Małgorzaty Grzegorzewskiej

Instytut Anglistyki oraz Zespół „Badania nad Kulturą Dawną” mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty Prof. Małgorzaty Grzegorzewskiej „Czy rzeczywiście tak zaczął się Renesans?”.
Polemika z książką Stephena Greenblatta „Zwrot. Jak zaczął się Renesans”.
Wykład odbędzie się w środę 22 listopada 2017 o godzinie 16.00 w Instytucie Anglistyki UW ul. Hoża 69, Biblioteka IA (parter).

Zaproszenie

Wykład otwarty dra Sylwestra Łodeja

Instytut Anglistyki oraz Zespół „Badania nad Kulturą Dawną” mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty dra Sylwestra Łodeja (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „On the diachronic semantics of pope: from a medieval bishop of Rome to pest of grain crops and a drink of mulled wine”.
Wykład odbędzie się w środę 17 maja o godzinie 10.00 w Instytucie Anglistyki UW ul. Hoża 69, pok. 335 (III p.).

Zaproszenie

Konferencja „Literatura a malarstwo”

Już w najbliższy weekend 1 i 2 kwietnia będziemy gościć ponad siedemdziesięcioro specjalistek i specjalistów z kraju i zagranicy na Międzynarodowej Konferencji „Literatura a malarstwo”. To już drugie tego typu sympozjum w ramach projektu „Literatura – konteksty”. Tym razem w Warszawie na Dobrej 55. Wśród referentów i moderatorów będzie wielu członków i współpracowników naszego Zespołu. Zapraszamy!

Wykład otwarty dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej

Instytut Anglistyki UW oraz Zespół „Badania nad Kulturą Dawną” mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt.  Zmysłowe aspekty późnośredniowiecznej mistyki kobiecej. Problemy interpretacji na przykładzie
bł. Doroty z Mątów Wielkich (1347-1394). 
Wykład odbędzie się w czwartek 16 marca o godzinie 15.00 w Instytucie Anglistyki UW – ul. Hoża 69, pok. 335 (III p.)

Więcej informacji

TEXTUS ET PICTURA (Toruń) – sprawozdanie

W dniach 26-27 stycznia 2017r. w Toruniu odbyła się konferencja „TEXTUS ET PICTURA Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych”. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu. Wydarzenie to zbiegło się z publikacją Katalogu rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu pod redakcją M. Czyżak (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016). W konferencji wzięli udział badacze rękopisów i mediewiści z różnych ośrodków akademickich w Polsce – historycy, historycy sztuki, filologowie, konserwatorzy zabytków, historycy książki. Podjęte w referatach tematy oscylowały wokół następujących obszarów: analizy treści średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych, kodeksów iluminowanych w aspekcie wartości historycznych i w ujęciu monograficznym, struktury materialnej kodeksu rękopiśmiennego, dekoracji ksiąg iluminowanych, oraz treści, motywów i koncepcji obrazowych w rękopisach. Pierwszy dzień konferencji zakończył się wykładem plenarnym, zatytułowanym „Glossa do Księgi Koheleta w rękopisie F 22-94 Biblioteki im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie”, który wygłosił prof. Jacek Soszyński z Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie). W konferencji wzięli udział członkowie Zespołu „Badania nad Kulturą Dawną” – dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec z Instytutu Germanistyki UW oraz dr hab. Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki UW. Joanna Godlewicz-Adamiec mówiła o „wizerunkach budowli w ilustrowanych rękopisach niemieckiego kręgu kulturowego wieków średnich”, zaś Monika Opalińska – „o anglosaskich poematach liturgicznych w rękopisach i edycjach”.