Kadra

Kierownik Zespołu Badawczego

dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Instytut Germanistyki UW)

Członkowie Zespołu Badawczego

dr hab., prof. UW Bartłomiej Błaszkiewicz (Instytut Anglistyki UW)

dr hab. Maria Błaszkiewicz (Instytut Anglistyki UW)

dr hab. Jolanta Dygul (Katedra Italianistyki UW)

dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys (Instytut Anglistyki UW)

dr hab. Anna Just (Instytut Germanistyki UW)

dr Piotr Kociumbas (Instytut Germanistyki UW)

prof. dr hab. Barbara Kowalik (Instytut Anglistyki UW)

dr hab. Monika Kulesza (Instytut Romanistyki UW)

dr Dariusz Krawczyk (Instytut Romanistyki UW)

dr hab. Monika Malinowska (Instytut Romanistyki UW)

dr hab. Monika Opalińska (Instytut Anglistyki UW)

dr hab. Paweł Piszczatowski (Instytut Germanistyki UW)

dr hab. Paweł Rutkowski (Instytut Anglistyki UW)

dr Małgorzata Sokołowicz (Instytut Romanistyki UW)

dr Przemysław Uściński (Instytut Anglistyki UW)

dr Anna Wojtyś (Instytut Anglistyki UW)