Kadra

Kierownik Zespołu Badawczego

dr hab., prof. ucz. Joanna Godlewicz-Adamiec (Instytut Germanistyki UW)

Członkowie Zespołu Badawczego

dr hab., prof. ucz. Bartłomiej Błaszkiewicz (Instytut Anglistyki UW)

dr hab. Maria Błaszkiewicz (Instytut Anglistyki UW)

dr hab. Jolanta Dygul (Katedra Italianistyki UW)

dr hab., prof. ucz. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys (Instytut Anglistyki UW)

dr hab., prof. ucz. Anna Just (Instytut Germanistyki UW)

dr hab. Piotr Kociumbas (Instytut Germanistyki UW)

prof. dr hab. Barbara Kowalik (Instytut Anglistyki UW)

dr Dariusz Krawczyk (Instytut Romanistyki UW)

dr hab., prof. ucz. Monika Kulesza (Instytut Romanistyki UW)

dr hab. Karolina Kumor (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

dr hab., prof. ucz. Monika Malinowska (Instytut Romanistyki)

dr hab., prof. ucz. Monika Opalińska (Instytut Anglistyki UW)

dr hab., prof. ucz. Paweł Piszczatowski (Instytut Germanistyki UW)

dr hab. Paweł Rutkowski (Instytut Anglistyki UW)

dr hab., prof. ucz.  Agata Sobczyk (Instytut Romanistyki UW)

dr hab., prof. ucz. Małgorzata Sokołowicz (Instytut Romanistyki UW)

dr Dorota Szeliga (Instytut Romanistyki UW)

dr Przemysław Uściński (Instytut Anglistyki UW)

dr hab. Anna Wojtyś (Instytut Anglistyki UW)