Projekty zadaniowe

Światowy Kongres Germanistów, IVG Palermo 2020 – panel Engrenzte Literaur
Przez organizatorów prestiżowego Światowego Kongresu Germanistów IVG, Palermo 2020 zaaprobowany został panel Engrenzte Literatur.

21. światowy kongres Association Internationale de Littérature Comparée / International Comparative Literature Association (Wiedeń 2016) – panel Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego

Panel Zespołu Badawczego Tożsamość rizomorficzna? Historia motywów literackich i pamięć kulturowa w przestrzeni kultury europejskiej został zaaprobowany przez organizatorów w ramach 21. światowego kongresu Association Internationale de Littérature Comparée / International Comparative Literature Association (Wiedeń, 21-27 lipca 2016).
Będzie to niewątpliwie doskonała okazja do zaprezentowania dokonań naszego zespołu i jego poszczególnych członków na forum międzynarodowym w ramach prestiżowego wydarzenia naukowego.
Opis grupy w języku niemieckim można znaleźć pod numerem 16603 na stronie http://icla2016.univie.ac.at/group-sections/

Koordynatorzy projektu: dr hab. Paweł Piszczatowski (IG UW) i dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (IG UW)

Opis panelu

 

25. Kongres Germanistów w Bayreuth 2016 – prezentacja Zespołu i projektu „Kobieta epok dawnych”

Podczas prestiżowego – organizowanego raz na trzy lata – Kongresu Germanistów, który odbędzie się 25-28.09.2016 w Bayreuth, w czasie którego przewidziano ponad 100 interdyscyplinarnych paneli na temat „Erzählen”, zaprezentowany zostanie w ramach panelu „Erzählwelten – seriell, intertextuell, transmedial”, kierowanego przez Prof. Ann Marie Rasmussen (University of Waterloo) i Prof. Markusa Stocka (University of Toronto), Zespół „Badania nad kulturą dawną”, w szczególności projekt „Kobieta epok dawnych”.

Koordynatorzy projektu: dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (IG UW) i dr hab. Paweł Piszczatowski (IG UW)

Program panelu

Program kongresu – 26.09.2016

 

17. Kongres Stowarzyszenia Mediewistów w Bonn 2017 – projekt Zespołu

Organizatorzy prestiżowego wydarzenia, jakim jest 17. Kongres Stowarzyszenia Mediewistów (17. Symposium des Mediävistenverbandes) zaaprobowali projekt Zespołu „Badania nad kulturą dawną”. W czasie zatytułowanego „Geheimnis und Verborgenes im Mittelalter“ kongresu, który odbędzie się 19-22.03.2017 w Bonn, członkowie Zespołu zaprezentują interdyscyplinarny projekt …in der Extase des Wortschöpfens – mystisches Geheimnis und Sprachschöpfung in interkultureller Perspektive.

Informacja o kongresie

Koordynatorzy projektu: dr hab. Paweł Piszczatowski (IG UW) i dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (IG UW)

 

Konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich (Poznań, 20-22.05.2016)

W ramach Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Germanistische Forschung in Polen: Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen”, która odbyła się 20-22 maja 2016 w Poznaniu, przewidziany został panel tematyczny Zespołu „Badania nad kulturą dawną” (kierowany przez dr hab. Joannę Godlewicz-Adamiec i dr hab. Pawła Piszczatowskiego) zatytułowany „Die Tradition des deutschen Mittelalters – kulturelle Paradigmen und ihre Transpositionen”. W ramach panelu uwzględnione zostały cztery referaty: dr hab. Joanny Godlewicz-Adamiec (Uniwersytet Warszawski – Instytut Germanistyki), dr hab. Renaty Dampc-Jarosz (Uniwersytet Śląski – Instytut Filologii Germańskiej), prof. dr hab. Marzeny Góreckiej (KUL – Instytut Filologii Germańskiej) i dr hab. Pawła Piszczatowskiego (Uniwersytet Warszawski – Instytut Germanistyki).

Koordynatorzy projektu: dr hab. Paweł Piszczatowski (IG UW) i dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (IG UW)

 

Kongres Historyków Języka (Katowice, 13-15.04.2016)

W czasie Kongresu Historyków Języka, który odbędzie się 13-15 kwietnia 2016 w Katowicach pod hasłem „Językoznawstwo historyczne – w poszanowaniu przeszłości,
w trosce o przyszłość” wysłuchać można będzie referatu „Rękopis w warsztacie historyka języka, filologa i wydawcy – reguła czy wyjątek?”, który przygotowany będzie przez dr hab. Annę Just (IG UW) i dr hab. Monikę Opalińską (IA UW). W wystąpieniu przedstawione zostaną przykłady zniekształceń bądź zatarcia rzeczywistego obrazu zaświadczonych w rękopisach zabytków na podstawie wybranych fragmentów z kilku średniowiecznych kodeksów anglosaskich i niemieckich. Wspólnym mianownikiem dla tych niezależnych źródeł jest łaciński tekst modlitwy Pater noster, przedstawiony w postaci wersyfikowanych parafraz w językach wernakularnych – staro- i średnioangielskim oraz staro-wysoko-niemieckim. Analiza zapisów rękopiśmiennych tych tekstów odsłania istotne dla ich zrozumienia detale, których nie uwzględniają współczesne opracowania.

Koordynatorzy projektu: dr hab. Anna Just (IG UW) i dr hab. Monika Opalińska (IA UW)

Informacje o Kongresie

 

Drugi kurs paleografii i kodykologii (6.06.-9.06.2016)

Od 6.06. do 9.06.2016 odbędzie się kolejny – organizowany przez Zespół Badania nad Kulturą Dawną – kurs z zakresu czytania rękopisów prowadzony przez prof. Nine Miedemę. Zajęcia odbywają się w poniedziałek (9.45-13.00, sala 1.012) i środę (11.30-14.45, sala 1.021). W czwartek przewidziane jest wyjście do Zakładu Rękopisów. Tym razem kurs prowadzony będzie po niemiecku, będziemy omawiać i analizować teksty z XVI i XVII wieku.

Koordynator projektu: dr hab. Anna Just (IG UW)

 

Krótki kurs paleografii i kodykologii (12.10.-15.10.2015)

Zespół „Badań nad Kulturą Dawną” we współpracy z prof. Nine Miedemą z Uniwerstytetu Kraju Saary w Saarbrücken zorganizował krótki kurs paleografii i kodykologii. Znajomość dawnego pisma oraz wiedza o materiale, formie i treści rękopisu to podstawa rzetelnych badań źródeł pisanych, prowadząca do ich pogłębionej analizy filologicznej.
Kurs składał się z modułu teoretycznego oraz modułu praktycznego, który był realizowany w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej (wymagana karta czytelnika BN http://www.bn.org.pl/dla-czytelnikow/jak-korzystac-z-bn/karta-czytelnika).

Relacja

Koordynator projektu: dr hab. Anna Just (IG UW)

 

Dni Nauki 2015 – Blok średniowieczny Zespołu „Badania nad Kulturą Dawną”

Prelekcje w ramach bloku zespołu wygłosili: Przemysław Górniak (George R. R. Martin mediewistycznie, lub uwag kilka o mierze (a)historyczności w Świecie Lodu i Ognia), dr Łukasz Neubauer (Roland jako symbol średniowiecznego rycerstwa i niezależności miejskiej), dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz (Wszechświat i przestrzeń w średniowieczu), dr Maria Błaszkiewicz (Ten okropny Eneasz, czyli klasyczna tradycja epicka w średniowiecznej poezji angielskiej) i dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Zaskakująca ikonografia średniowiecznych katedr, czyli o koźle i nieczystych małpach).

Harmonogram Dni Nauki 2015

Relacja

Koordynator projektu: dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz (IA UW)