Publikacje

Kwartalnik Neofilologiczny, nr 3/2016
Imaginary Creatures in Medieval and Modern Fantasy literature, ed. Łukasz Neubauer
Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Godlewicz-Adamiec, Piotra Kociumbasa i Eweliny Michty: Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją, E-BOOK
Aiglos nr 21
Danuta Künstler-Langner: Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy
Danuta Künstler-Langner: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku
Danuta Künstler-Langner: Idea Vanitas. Jej tradycje i toposy w tradycji polskiego baroku
Anna Ledzińska: Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli
Danuta Kowalewska: Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia
Modlitewnik Olbrachta Gasztołda kanclerza wielkiego litewskiego 1528r. facsimile. Edycja: Katarzyna Krzak-Weiss, Rafał Wójcik, Wiesław Wydra
Joanna Godlewicz-Adamiec: Miłość czy kontrakt? Koncepcja małżeństwa w niemieckiej i polskiej literaturze średniowiecza
Joanna Godlewicz-Adamiec: Plastyczne i językowe środki wyrazu w dziełach mistyków niemieckich epoki średniowiecza
Praca zbiorowa pod redakcją Eweliny Kamińskiej i Ewy Hendryk: U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych III
Monika Malinowska: François Poulain de la Barre (1647-1723) wobec zagadnień swojej epoki
Monika Opalińska: Pieśni szarej godziny. Elegie staroangielskie z Kodeksu z Exeter
Monika Opalińska: Sen o Krzyżu. Staroangielski poemat mistyczny
Monika Opalińska: To the rhythm of poetry. A study of late Old English metrical prayers
Praca zbiorowa pod redakcją R. Borysławskiego, A. Czarnowus i Ł. Neubauera: Marvels of Reading. Essays in Honour of Profesor Andrzej Wicher
Praca zbiorowa pod redakcją Bartłomieja Błaszkiewicza: George R.R. Martin's 'A Song of Ice and Fire' and the Medieval Literary Tradition
Piotr Kociumbas: Słowo miastem przepojone. Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku
Anna Czarnowus: Fantasies of the Other’s Body in Middle English Oriental Romance
Paweł Piszczatowski: Znacze//nie wiersza. Apofazy Paula Celana
Paweł Piszczatowski: Między racjonalizmem a nowym mitem
Praca pod redakcją Andrzeja Wichra, Piotra Spyry i Joanny Matyaszczyk: Basic Categories of Fantastic Literature Revisited
Piotra Spyra: The Epistemological Perspective of the Pearl-Poet
Paweł Rutkowski: Kot czarownicy: Demon osobisty w Anglii wczesnonowożytnej
Marcin Polkowski: A Struggle for Survival. The Continuity of Catholic Religious Literature in Holland: The Example of Delft (1450-1650)
Stephen Butler/ Lukasz Neubauer The Music of Chance: Exploring the Principles of Cosmic Governance and Happenstance
Jakub Morawiec/ Łukasz Neubauer: Sagi Islandzkie