Seminarium mediewistyczne – prof. Anna Adamska (Uniwersytet w Utrechcie) (27.01.2023)

Zapraszamy na seminarium mediewistyczne, które odbędzie się 27 stycznia b.r. (piątek), wyjątkowo w godz. 11.00-13.00, podczas którego prof. Anna Adamska (Uniwersytet w Utrechcie) wygłosi referat nt.: Średniowieczne kopiarze – źródło na skrzyżowaniu dyscyplin. Przypadek kopiarza opactwa Eynsham (Oxfordshire, Anglia) z XII-XIV w.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet.