Seminarium mediewistyczne – prof. dr hab. Wojciech Mrozowicz (24.11.2023)

Zapraszamy na seminarium mediewistyczne, które odbędzie się 24 listopada b.r. (piątek), w godz. 10.00-12.00, podczas którego

prof. dr hab. Wojciech Mrozowicz (IH UWr) 

wygłosi referat nt.

Żaby i ludzie. XV-wieczny mnich tyniecki o Niemcach, ich języku i stosunkach polsko-niemieckich.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet