Wykłady otwarte

Wykłady otwarte o średniowieczu

wyklady-otwarte

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zespół „Badania nad Kulturą Dawną” zapraszają na wykłady poświęcone średniowieczu. Wykłady mają charakter otwarty, wygłaszane są w języku polskim i angielskim. Wśród prelegentów są specjaliści z wielu ośrodków akademickich w Polsce – historycy, filologowie, historycy sztuki, językoznawcy, którzy zajmują się różnymi aspektami średniowiecza.

Koordynator projektu: dr hab. Monika Opalińska (IA UW)

Wykład otwarty Prof. Dr. Nine Miedemy „VALERIUS MAXIMUS (1ST century AD) AND HEINRICH VON MÜGELN (ca. 1319-1380). TRANSLATING CLASSICAL EXEMPLA INTO THE VERNACULAR”. (13.03.2018)
Wykład otwarty dr hab. Anny Just „O perełkach i obdartych śmieciach, czyli niemieckojęzycznych rękopisach z dawnej Biblioteki Załuskich (1747-1795) w zbiorach Biblioteki Narodowej”. (17.01.2018)
Wykład otwarty Prof. Małgorzaty Grzegorzewskiej „Czy rzeczywiście tak zaczął się Renesans?”. (22.11.2017)
Wykład otwarty dra Sylwestra Łodeja (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „On the diachronic semantics of pope: from a medieval bishop of Rome to pest of grain crops and a drink of mulled wine”. (17.05.2017)
Wykład otwarty prof. Hansa Sauera (Uniwersytet Monachium) 'English binomials: structure and history' (26.04.2017)
Wykład otwarty prof. Nine Miedemy (Uniwersytet Saarbrücken) John Capgrave and the medieval ‘Wonders of Rome’ (07.04.2017)
Wykład otwarty dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej Zmysłowe aspekty późnośredniowiecznej mistyki kobiecej. Problemy interpretacji na przykładzie bł. Doroty z Mątów Wielkich (1347-1394) (16.03.2017)
Wykład otwarty Ojca dra Pawła Krupy OP z Instytutu Tomistycznego w Warszawie „Św. Tomasz z Akwinu – dziecię (XIII) wieku” (23.11.2016)
Wykład otwarty dr Izabeli Winiarskiej-Górskiej „Na tropach staropolskiej grafii: Kazania Świętokrzyskie, Psałterz floriański, Psałterz puławski” (13.05.2016)
Wykład otwarty dr hab. Dominiki Skrzypek „Futhark. Mysteries and history of the runic alphabet” (19.04.2016)
Wykład otwarty dr Aleksandry Czapelskiej „Królowie, którzy stworzyli Anglię. Od Alfreda Wielkiego do Edgara” (11.03.2016)
Wykład otwarty prof. Jacka Banaszkiewicza „Saskie początki na Wyspie i na Kontynencie we wczesnośredniowiecznych przekazach narracyjnych” (15.01.2016)
Wykład otwarty dr hab. Magdaleny Charzyńskiej-Wójcik „The Anatomy of Two Medieval Texts: False Facts and Factual Frauds” (10.12.2015)
Wykład otwarty prof. Romana Michałowskiego „Renesans karoliński i Anglosasi” (18.11.2015)