Seminarium mediewistyczne – mgr Zdzisław Koczarski (12.01.2024)

Zapraszamy na pierwsze w tym roku seminarium mediewistyczne, które odbędzie się 12 stycznia b.r. (piątek), wyjątkowo w godz. 10.30-12.30, podczas którego mgr Zdzisław Koczarski (Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN) wygłosi referat nt. „Autor Plutarchus est”. Jana Długosza lektura Żywotów Plutarcha.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet.