Współpracownicy

Współpracownicy Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego

„Badania nad Kulturą Dawną”

Ks. prof. dr hab. Bartosz Adamczewski - UKSW

Ks. prof. dr hab. Bartosz Adamczewski – UKSW

Prof. dr hab. Teresa Bela - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej
Prof. dr hab. Teresa Bela – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
Prof. dr hab. Artur Blaim - Uniwersytet Gdański/UMCS, Instytut Filologii Angielskiej
Prof. dr hab. Artur Blaim – Uniwersytet Gdański/UMCS, Instytut Filologii Angielskiej, A
dr Sylwia Browska-Szerszun -Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny

dr Sylwia Browska-Szerszun -Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, A

Dr hab. Rafał Borysławski - Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Angielskiej
Dr hab. Rafał Borysławski – Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Angielskiej,
Dr Anna Cholewa-Purgał - Akademia im. Długosza, Częstochowa
Dr Anna Cholewa-Purgał – Akademia im. Długosza, Częstochowa,
Dr Marta Czapińska - Uniwersytet Łódzki, Zakład Latynistyki i Językoznawstwa Katedry Filologii Klasycznej
Dr Marta Czapińska – Uniwersytet Łódzki, Zakład Latynistyki i Językoznawstwa Katedry Filologii Klasycznej,
Dr hab. Anna Czarnowus - Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Angielskiej
Dr hab. Anna Czarnowus – Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Angielskiej,
Dr Michał Czerenkiewicz - Uniwersytet Jagielloński, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Dr Michał Czerenkiewicz – Uniwersytet Jagielloński, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych,
Dr hab. Renata Dampc-Jarosz – Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Germańskiej
Dr hab. Renata Dampc-Jarosz – Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Germańskiej, G
Dr Anna Działak-Szubińska – Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Dr Anna Działak-Szubińska – Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberyomerykańskich, IB
Mgr Martyna Gibka - Uniwersytet Gdański

Mgr Martyna Gibka –  Uniwersytet Gdański,  A

Prof. dr hab. Marzena Górecka – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Filologii Germańskiej
Prof. dr hab. Marzena Górecka – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Filologii Germańskiej, G
Mgr Przemysław Górniak - Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Angielskiej
Mgr Przemysław Górniak – Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Angielskiej, A
Prof. dr hab. Ludmiła Gruszecka-Blaim - Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Angielskiej
Prof. dr hab. Ludmiła Gruszecka-Blaim – Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Angielskiej, A
Dr Ewa Hendryk – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filologii Germańskiej
Dr Ewa Hendryk – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filologii Germańskiej, G
Prof. dr hab. Joanna Jurewicz – Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyki
Prof. dr hab. Joanna Jurewicz – Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyki
Dr Aneta Jurzysta – Uniwersytet w Rzeszowie, Instytut Filologii Germańskiej
Dr Aneta Jurzysta – Uniwersytet w Rzeszowie, Instytut Filologii Germańskiej, G
Dr hab. Idaliana Kaczor - Uniwersytet Łódzki, Zakład Hellenistyki i Religioznawstwa Katedry Filologii Klasycznej
Dr hab. Idaliana Kaczor – Uniwersytet Łódzki, Zakład Hellenistyki i Religioznawstwa Katedry Filologii Klasycznej,
Prof. dr hab. Ewelina Kamińska-Ossowska – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filologii Germańskiej
Prof. dr hab. Ewelina Kamińska-Ossowska – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filologii Germańskiej, G
Prof. dr hab. Joanna Kokot – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Katedra Filologii Angielskiej
Prof. dr hab. Joanna Kokot – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Katedra Filologii Angielskiej, A
Mgr Anna Kowalcze-Pawlik - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny; Centrum Studiów Humanistycznych Wydziału Polonistyki UJ
Mgr Anna Kowalcze-Pawlik – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny; Centrum Studiów Humanistycznych Wydziału Polonistyki UJ,
Prof. dr hab. Danuta Kowalewska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Oświecenia
Prof. dr hab. Danuta Kowalewska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Oświecenia,
Mgr Marian Kowalski - Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki
Mgr Marian Kowalski – Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki, G
Dr Magdalena Koźluk - Uniwersytet Łódzki, Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego
Dr Magdalena Koźluk – Uniwersytet Łódzki, Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego, R
Dr hab. Aneta Kramiszewska – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Historii Sztuki
Dr hab. Aneta Kramiszewska – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Historii Sztuki,
Dr Katarzyna Krzak-Weiss – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej
Dr Katarzyna Krzak-Weiss – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej,
Dr hab. Michał Kuran – Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej
Dr hab. Michał Kuran – Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej,
Prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Oświecenia
Prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Oświecenia,
Dr Anna Kwiatkowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny, Katedra Filologii Angielskiej
Dr Anna Kwiatkowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny, Katedra Filologii Angielskiej, A
Dr Anna Ledzińska – Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Pracownia Łaciny Średniowiecznej
Dr Anna Ledzińska – Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Pracownia Łaciny Średniowiecznej,
Dr Halszka Leleń – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Filologii Angielskiej
Dr Halszka Leleń – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Filologii Angielskiej,
Prof. dr hab. Jakub Lichański – Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Prof. dr hab. Jakub Lichański – Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, P

Prof. dr hab. Cezary Lipiński – Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Germańskiej
Prof. dr hab. Cezary Lipiński – Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Germańskiej, G
Dr Weronika Łaszkiewicz - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Mgr Weronika Łaszkiewicz – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, A
Dr Jakub Morawiec - Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii, Zakład Historii Średniowiecznej
Dr Jakub Morawiec – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii, Zakład Historii Średniowiecznej,
Dr Krzysztof Nowak - Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Pracownia Łaciny Średniowiecznej
Dr Krzysztof Nowak – Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Pracownia Łaciny Średniowiecznej,
Dr Łukasz Neubauer - Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny
Dr Łukasz Neubauer – Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny, A
Dr hab. Marcin Polkowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego
Dr hab. Marcin Polkowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego,
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak – Uniwersytet Pedagogiczno-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak – Uniwersytet Pedagogiczno-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych, G
Dr Natalia Rezmer-Mrówczyńska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Oświecenia
Dr Natalia Rezmer-Mrówczyńska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Oświecenia,

Dr Dominika Ruszkiewicz - Akademia Ignatianium w Krakowie
Dr Dominika Ruszkiewicz – Akademia Ignatianium w Krakowie,

Dr Joanna Rybowska - Uniwersytet Łódzki, Zakład Hellenistyki i Religioznawstwa Katedry Filologii Klasycznej
Dr Joanna Rybowska – Uniwersytet Łódzki, Zakład Hellenistyki i Religioznawstwa Katedry Filologii Klasycznej,

Prof. dr hab. Anna Ryś - Uniwersytet Gdański, Katedra Filologii Klasycznej
Prof. dr hab. Anna Ryś – Uniwersytet Gdański, Katedra Filologii Klasycznej,
Prof. dr hab. Michał Rzepiela - Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Pracownia Łaciny Średniowiecznej
Prof. dr hab. Michał Rzepiela – Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Pracownia Łaciny Średniowiecznej,
Prof. dr hab. Liliana Sikorska - Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań, Wydział Anglistyki
Prof. dr hab. Liliana Sikorska – Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań, Wydział Anglistyki,
Prof. dr hab. Jacek Soszyński - Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Prof. dr hab. Jacek Soszyński – Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych,
Dr Piotr Spyra - Uniwersytet Łódzki, Instytut Anglistyki
Dr Piotr Spyra – Uniwersytet Łódzki, Instytut Anglistyki,
Mgr Joanna Szwed-Śliwowska - Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Angielskiej
Mgr Joanna Szwed-Śliwowska – Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Angielskiej, A
Dr Tomasz Szybisty – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Neofilologii
Dr Tomasz Szybisty – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Neofilologii, historyk sztuki, G
Mgr Sławomir Szyller - Biblioteka Narodowa, Zakład Rękopisów
Mgr Sławomir Szyller – Biblioteka Narodowa, Zakład Rękopisów,
Dr hab. Marek Walczak – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki, Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej
Dr hab. Marek Walczak – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki, Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej,
Prof. dr hab. Jadwiga Węgrodzka - Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Angielskiej
Prof. dr hab. Jadwiga Węgrodzka – Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Angielskiej, A
Prof. dr hab. Jadwiga Węgrodzka - Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Angielskiej
Dr Tomasz Wiącek - Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej
Dr Tomasz Wiącek – Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, A
Prof. dr hab. Andrzej Wicher - Uniwersytet Łódzki, Instytut Anglistyki
Prof. dr hab. Andrzej Wicher – Uniwersytet Łódzki, Instytut  Anglistyki,
Prof. dr hab. Władysław Witalisz - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej
Prof. dr hab. Władysław Witalisz – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
Dr Paweł Zarychta - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Germańskiej
Dr Paweł Zarychta – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Germańskiej,
Dr Karol Zieliński - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
Dr Karol Zieliński – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych