Współpracownicy

Współpracownicy Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego

„Badania nad Kulturą Dawną”

Ks. prof. dr hab. Bartosz Adamczewski - UKSW
Prof. dr hab. Teresa Bela - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej
Prof. dr hab. Artur Blaim - Uniwersytet Gdański/UMCS, Instytut Filologii Angielskiej
dr Sylwia Browska-Szerszun -Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Dr hab. Rafał Borysławski - Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Angielskiej
Dr Anna Cholewa-Purgał - Akademia im. Długosza, Częstochowa
Dr Marta Czapińska - Uniwersytet Łódzki, Zakład Latynistyki i Językoznawstwa Katedry Filologii Klasycznej
Dr hab. Anna Czarnowus - Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Angielskiej
Dr Michał Czerenkiewicz - Uniwersytet Jagielloński, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Dr hab. Renata Dampc-Jarosz – Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Germańskiej
Dr Anna Działak-Szubińska – Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Mgr Martyna Gibka - Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Marzena Górecka – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Filologii Germańskiej
Mgr Przemysław Górniak - Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Angielskiej
Prof. dr hab. Ludmiła Gruszecka-Blaim - Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Angielskiej
Dr Ewa Hendryk – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filologii Germańskiej
Prof. dr hab. Joanna Jurewicz – Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyki
Dr Aneta Jurzysta – Uniwersytet w Rzeszowie, Instytut Filologii Germańskiej
Dr hab. Idaliana Kaczor - Uniwersytet Łódzki, Zakład Hellenistyki i Religioznawstwa Katedry Filologii Klasycznej
Prof. dr hab. Ewelina Kamińska-Ossowska – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filologii Germańskiej
Prof. dr hab. Joanna Kokot – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Katedra Filologii Angielskiej
Mgr Anna Kowalcze-Pawlik - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny; Centrum Studiów Humanistycznych Wydziału Polonistyki UJ
Prof. dr hab. Danuta Kowalewska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Oświecenia
Mgr Marian Kowalski - Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki
Dr Magdalena Koźluk - Uniwersytet Łódzki, Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego
Dr hab. Aneta Kramiszewska – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Historii Sztuki
Dr Katarzyna Krzak-Weiss – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej
Dr hab. Michał Kuran – Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej
Prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Oświecenia
Dr Anna Kwiatkowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny, Katedra Filologii Angielskiej
Dr Anna Ledzińska – Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Pracownia Łaciny Średniowiecznej
Dr Halszka Leleń – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Filologii Angielskiej
Prof. dr hab. Jakub Lichański – Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Prof. dr hab. Cezary Lipiński – Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Germańskiej
Dr Weronika Łaszkiewicz - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Dr Jakub Morawiec - Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii, Zakład Historii Średniowiecznej
Dr Krzysztof Nowak - Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Pracownia Łaciny Średniowiecznej
Dr Łukasz Neubauer - Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny
Dr hab. Marcin Polkowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak – Uniwersytet Pedagogiczno-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
Dr Natalia Rezmer-Mrówczyńska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Oświecenia
Dr Dominika Ruszkiewicz - Akademia Ignatianium w Krakowie
Dr Joanna Rybowska - Uniwersytet Łódzki, Zakład Hellenistyki i Religioznawstwa Katedry Filologii Klasycznej
Prof. dr hab. Anna Ryś - Uniwersytet Gdański, Katedra Filologii Klasycznej
Prof. dr hab. Michał Rzepiela - Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Pracownia Łaciny Średniowiecznej
Prof. dr hab. Liliana Sikorska - Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań, Wydział Anglistyki
Prof. dr hab. Jacek Soszyński - Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Dr Piotr Spyra - Uniwersytet Łódzki, Instytut Anglistyki
Mgr Joanna Szwed-Śliwowska - Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Angielskiej
Dr Tomasz Szybisty – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Neofilologii
Mgr Sławomir Szyller - Biblioteka Narodowa, Zakład Rękopisów
Dr hab. Marek Walczak – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki, Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej
Prof. dr hab. Jadwiga Węgrodzka - Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Angielskiej
Dr Tomasz Wiącek - Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej
Prof. dr hab. Andrzej Wicher - Uniwersytet Łódzki, Instytut Anglistyki
Prof. dr hab. Władysław Witalisz - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej
Dr Paweł Zarychta - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Germańskiej
Dr Karol Zieliński - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych