Instytucje i organizacje

 

Aiglos

Aiglos, Almanach Tolkienowski to wiodący polski periodyk poświęcony osobie i twórczości J. R. R. Tolkiena. W swojej bogatej i różnorodnej ofercie zawiera zarówno artykuły najwybitniejszych polskich badaczy, jak i  materiały o charakterze popularno-naukowym.

aiglos

AMAES

AMAES – Association des Médiévistes Anglicistes de l’Enseignement Supérieur (France), założone w 1969 roku stowarzyszenie zrzeszające  najwybitniejszych przedstawicieli studiów nad średniowieczem z Francji oraz całej Europy.

 

Biblioteka Narodowa – Zakład Rękopisów

Biblioteka Narodowa, jedna z najważniejszych narodowych instytucji kultury, wypełnia zadania biblioteki o profilu humanistycznym, jest archiwum piśmiennictwa narodowego, placówką naukową. BN to jeden z najpoważniejszych w Polsce ośrodków badawczych w zakresie bibliotekoznawstwa, bibliografii, czytelnictwa i innych dziedzin związanych z książką.

Zakład Rękopisów BN zajmuje się m.in. gromadzeniem rękopisów, przechowywaniem, zabezpieczaniem i ochroną zbiorów, udostępnianiem prezentacyjnym i wypożyczaniem rękopisów, realizacją zadań naukowych, badaniami historycznymi i historycznoliterackimi nas zbiorami własnymi, badaniami bibliotekoznawczymi dotyczącymi zbiorów rękopiśmiennych, pracami metodycznymi w zakresie opracowywania i opisu rękopisu, gromadzeniem informacji o zbiorach rękopiśmiennych, prowadzeniem bieżącej bibliografii rękopiśmiennictwa i rękopisoznawstwa.

classica-mediaevalia.pl

Strona Classica, mediaevalia etc. jest swoistą tablicą ogłoszeń tak dla badaczy, jak wszystkich zainteresowanych językiem, literaturą i kulturą grecką i łacińską od starożytności aż po epokę nowożytną.

manuscripta.pl

Manuscripta.pl to projekt, którego celem jest skatalogowanie rękopisów średniowiecznych znajdujących się w zbiorach polskich. Powstająca baza danych ma w założeniu obejmować możliwie kompletne opisy rękopisów i kolekcji. W centrum uwagi są głównie małe ośrodki, w których księgi nie zostały dotąd skatalogowane bądź należycie opisane. W skład zespołu wchodzą badacze z różnych ośrodków naukowych, między innymi, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Biblioteki Narodowej. Baza danych tworzona jest w języku angielskim.

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną, Uniwersytet Wrocławski

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną funkcjonuje od 2012 r. przy Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej celem jest działalność badawcza i propagatorska problematyki oralności i jej relacji z piśmiennością. W skład pracowni wchodzą filologowie klasyczni, ale otwarci są na dyskurs z reprezentantami różnych dziedzin wiedzy i zainteresowani wszelkimi aspektami oralności w kulturach różnych epok i tradycji. Wyrazem tego są organizowane rokrocznie konferencje interdyscyplinarne oraz seminaria naukowe. Te ostatnie pod nazwą Quaestiones Oralitatis, które jest zarazem nazwą periodyku naukowego wydawanego od 2015 r.

Pracownia Literatury Oświecenia

Pracownia Literatury Oświecenia, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pracownia Łaciny Średniowiecznej

Pracownia Łaciny Średniowiecznej, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Wymiary Fantastyki

Wymiary Fantastyki – grupa badaczy, która zdecydowała się na podjęcie badań nad fantastyczną wyobraźnią zbiorową z uznaniem dla intelektualnych i edukacyjnych możliwości fantastyki. Badają ideologiczne, literackie, kulturowe wymiary wszystkich jej współczesnych odmian. Do dyskusji i współpracy zapraszają przedstawicieli wszystkich filologii oraz innych badaczy zainteresowanych fantastyką.

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego