Wszystkie wpisy, których autorem jest Joanna Godlewicz-Adamiec

TEXTUS ET PICTURA (Toruń) – sprawozdanie

W dniach 26-27 stycznia 2017r. w Toruniu odbyła się konferencja „TEXTUS ET PICTURA Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych”. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu. Wydarzenie to zbiegło się z publikacją Katalogu rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu pod redakcją M. Czyżak (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016). W konferencji wzięli udział badacze rękopisów i mediewiści z różnych ośrodków akademickich w Polsce – historycy, historycy sztuki, filologowie, konserwatorzy zabytków, historycy książki. Podjęte w referatach tematy oscylowały wokół następujących obszarów: analizy treści średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych, kodeksów iluminowanych w aspekcie wartości historycznych i w ujęciu monograficznym, struktury materialnej kodeksu rękopiśmiennego, dekoracji ksiąg iluminowanych, oraz treści, motywów i koncepcji obrazowych w rękopisach. Pierwszy dzień konferencji zakończył się wykładem plenarnym, zatytułowanym „Glossa do Księgi Koheleta w rękopisie F 22-94 Biblioteki im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie”, który wygłosił prof. Jacek Soszyński z Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie). W konferencji wzięli udział członkowie Zespołu „Badania nad Kulturą Dawną” – dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec z Instytutu Germanistyki UW oraz dr hab. Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki UW. Joanna Godlewicz-Adamiec mówiła o „wizerunkach budowli w ilustrowanych rękopisach niemieckiego kręgu kulturowego wieków średnich”, zaś Monika Opalińska – „o anglosaskich poematach liturgicznych w rękopisach i edycjach”.

Wykład otwarty „Paryż wczoraj, dziś i jutro” (dr Dariusz Krawczyk)

Zapraszamy na wykład „Paryż wczoraj, dziś i jutro. Historia jednego miejsca.”, który poprowadzi dr Dariusz Krawczyk.

W trakcie wykładu prześledzimy historię miasta, jego mieszkańców i całej kultury francuskiej na podstawie dziejów paryskich hal targowych, które Funkcjonowały od końca XII aż do połowy XX wieku, dzięki czemu wpisały się w przestrzeń miasta i skupiały życie całego Paryża. Po wielkiej przebudowie stolicy Francji rozpoczętej w XIX wieku, stały się wielką, nowoczesną konstrukcją złożoną z wyspecjalizowanych pawilonów, słynnym „brzuchem Paryża” z powieści Emila Zoli. Paryskie hale wybrał Robert Doisneau, „czuły etnograf powojennej Francji”, by przez 40 lat dokumentować toczące się życie miasta.

Fascynującej historii Paryża można będzie wysłuchać 13 grudnia o godz. 17:00 w Sali 3.014 na Wydziale Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Wstęp wolny!

Wykład otwarty Ojca dra Pawła Krupy OP „Św. Tomasz z Akwinu – dziecię (XIII) wieku”

Instytut Anglistyki UW oraz Zespół „Badania nad Kulturą Dawną” mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty Ojca dra Pawła Krupy OP z Instytutu Tomistycznego w Warszawie „Św. Tomasz z Akwinu – dziecię (XIII) wieku”.
Wykład odbędzie się w środę 23 listopada 2016 o godzinie 14.00 w Instytucie Anglistyki UW ul. Hoża 69, pok. 131 (parter)

Wykłady otwarte

25. Kongres Germanistów w Bayreuth

Przedstawiciele zespołu na Kongresie Germanistów w Bayreuth:
Vormodernes Erzählen
Erzählwelten – seriell, intertextuell,
transmedial
Prof. Dr. Ann Marie Rasmussen (Waterloo,
Kanada)
Prof. Dr. Markus Stock (Toronto, Kanada)
Dr. habil. Joanna Godlewicz-Adamiec
(Warschau, Polen)
Dr. habil. Pawel Piszczatowski (Warschau,
Polen)
Dr. Coralie Rippl (Zürich)
Dr. Ineke Hess (Aarhus, Dänemark)
Anabel Recker (Hamburg)
Anna Chalupa-Albrecht (Frankfurt)
Olivia Kobiela (Tübingen)

Konferencja naukowa „Facetten weiblicher Briefkultur”

Zespół Badania nad Kulturą Dawną ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową nur Frauen können Briefe schreiben. Facetten weiblicher Briefkultur nach 1750, która odbędzie się 3-5 marca 2017 w Krakowie. Konferencja organizowana jest przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu Lipskiego, we współpracy z Interdyscyplinarnym Zespołem Badawczym „Badania nad kulturą dawną”.

Więcej informacji

Drugi kurs kodykologii i paleografii

Od 6.06. do 9.06. odbędzie się kolejny – organizowany przez Zespół Badania nad Kulturą Dawną – kurs z zakresu czytania rękopisów prowadzony przez prof. Nine Miedemę. Zajęcia odbywają się w poniedziałek (9.45 -13.00, sala 1.012) i środę (11.30-14.45, sala 1.021). W czwartek przewidziane jest wyjście do Zakładu Rękopisów. Tym razem kurs prowadzony będzie po niemiecku, będziemy omawiać i analizować teksty z XVI i XVII wieku.

SGP Poznań 2016 – panel Zespołu – sprawozdanie

W ramach Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Germanistische Forschung in Polen: Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen”, która odbyła się 20-22 maja 2016 w Poznaniu, przewidziany został panel tematyczny Zespołu „Badania nad kulturą dawną” (kierowany przez dr hab. Joannę Godlewicz-Adamiec i dr hab. Pawła Piszczatowskiego) zatytułowany „Die Tradition des deutschen Mittelalters – kulturelle Paradigmen und ihre Transpositionen”. W ramach panelu uwzględnione zostały cztery referaty: dr hab. Joanny Godlewicz-Adamiec (Uniwersytet Warszawski – Instytut Germanistyki), dr hab. Renaty Dampc-Jarosz (Uniwersytet Śląski – Instytut Filologii Germańskiej), prof. dr hab. Marzeny Góreckiej (KUL – Instytut Filologii Germańskiej) i dr hab. Pawła Piszczatowskiego (Uniwersytet Warszawski – Instytut Germanistyki).