Seminarium mediewistyczne – mgr Adam Kozak (IH PAN) (13.04.2022)

Zapraszamy na seminarium mediewistyczne, które odbędzie się wyjątkowo 13 kwietnia b.r. (środa), w godz. 10.00-12.00, podczas którego mgr Adam Kozak (IH PAN) wygłosi referat nt.: Wokół edycji księgi sądowej gnieźnieńskiego wikariusza generalnego Sędka z Czechla (1449-1453).

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet.