Seminarium mediewistyczne – prof. dr hab. Paweł Kras (18.02.2021)

Mamy zaszczyt zaprosić na seminarium mediewistyczne, które odbędzie się 18 lutego b.r. (piątek), w godz. 10-12, podczas którego prof. dr hab. Paweł Kras (KUL) wygłosi referat nt.: John Wyclif, lollardzi i piśmiennictwo wernakularne w późnośredniowiecznej Anglii. W hołdzie Profesor Anne Hudson (28 VIII 1938 – 8 XII 2021).

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet.