Konferencja „Literatura a malarstwo”

Już w najbliższy weekend 1 i 2 kwietnia będziemy gościć ponad siedemdziesięcioro specjalistek i specjalistów z kraju i zagranicy na Międzynarodowej Konferencji „Literatura a malarstwo”. To już drugie tego typu sympozjum w ramach projektu „Literatura – konteksty”. Tym razem w Warszawie na Dobrej 55. Wśród referentów i moderatorów będzie wielu członków i współpracowników naszego Zespołu. Zapraszamy!

Wykład otwarty dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej

Instytut Anglistyki UW oraz Zespół „Badania nad Kulturą Dawną” mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt.  Zmysłowe aspekty późnośredniowiecznej mistyki kobiecej. Problemy interpretacji na przykładzie
bł. Doroty z Mątów Wielkich (1347-1394). 
Wykład odbędzie się w czwartek 16 marca o godzinie 15.00 w Instytucie Anglistyki UW – ul. Hoża 69, pok. 335 (III p.)

Więcej informacji

TEXTUS ET PICTURA (Toruń) – sprawozdanie

W dniach 26-27 stycznia 2017r. w Toruniu odbyła się konferencja „TEXTUS ET PICTURA Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych”. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu. Wydarzenie to zbiegło się z publikacją Katalogu rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu pod redakcją M. Czyżak (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016). W konferencji wzięli udział badacze rękopisów i mediewiści z różnych ośrodków akademickich w Polsce – historycy, historycy sztuki, filologowie, konserwatorzy zabytków, historycy książki. Podjęte w referatach tematy oscylowały wokół następujących obszarów: analizy treści średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych, kodeksów iluminowanych w aspekcie wartości historycznych i w ujęciu monograficznym, struktury materialnej kodeksu rękopiśmiennego, dekoracji ksiąg iluminowanych, oraz treści, motywów i koncepcji obrazowych w rękopisach. Pierwszy dzień konferencji zakończył się wykładem plenarnym, zatytułowanym „Glossa do Księgi Koheleta w rękopisie F 22-94 Biblioteki im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie”, który wygłosił prof. Jacek Soszyński z Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie). W konferencji wzięli udział członkowie Zespołu „Badania nad Kulturą Dawną” – dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec z Instytutu Germanistyki UW oraz dr hab. Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki UW. Joanna Godlewicz-Adamiec mówiła o „wizerunkach budowli w ilustrowanych rękopisach niemieckiego kręgu kulturowego wieków średnich”, zaś Monika Opalińska – „o anglosaskich poematach liturgicznych w rękopisach i edycjach”.

Wykład otwarty „Paryż wczoraj, dziś i jutro” (dr Dariusz Krawczyk)

Zapraszamy na wykład „Paryż wczoraj, dziś i jutro. Historia jednego miejsca.”, który poprowadzi dr Dariusz Krawczyk.

W trakcie wykładu prześledzimy historię miasta, jego mieszkańców i całej kultury francuskiej na podstawie dziejów paryskich hal targowych, które Funkcjonowały od końca XII aż do połowy XX wieku, dzięki czemu wpisały się w przestrzeń miasta i skupiały życie całego Paryża. Po wielkiej przebudowie stolicy Francji rozpoczętej w XIX wieku, stały się wielką, nowoczesną konstrukcją złożoną z wyspecjalizowanych pawilonów, słynnym „brzuchem Paryża” z powieści Emila Zoli. Paryskie hale wybrał Robert Doisneau, „czuły etnograf powojennej Francji”, by przez 40 lat dokumentować toczące się życie miasta.

Fascynującej historii Paryża można będzie wysłuchać 13 grudnia o godz. 17:00 w Sali 3.014 na Wydziale Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Wstęp wolny!