Trzeci kurs kodykologii i paleografii

W Warszawie 12-16 marca 2018 r. odbył się trzeci kurs kodykologii i paleografii, w którym wzięli udział pracownicy, doktoranci i studenci z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kraju Saary. Kurs prowadziła prof. Nine Miedema, a koordynatorem przedsięwzięcia była dr hab. Anna Just (Instytut Germanistyki UW). Kurs został zorganizowany przy życzliwej współpracy Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej i Działu Rękopisów Biblioteki Narodowej.