Tekstowe światy fantastyki

 

Instytut Filologii Polskiej i Instytut Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji
Tekstowe światy fantastyki
która odbędzie się 24 i 25 września 2015 roku w Białymstoku.
Pierwsza konferencja z cyklu naukowych spotkań poświęconych fantastyce współczesnej odbyła się w 2012 roku i poświęcona była motywom religijnym. Jej plonem jest wydana w 2014 roku monografia Motywy religijne we współczesnej fantastyce.
Tym razem, w odróżnieniu od dominującego w polskim dyskursie naukowym paradygmatu kulturowego i socjologicznego, proponujemy spojrzenie czysto filologiczne i historyczno-literackie. Przedmiotem zainteresowania chcemy uczynić literackie aspekty i poetykę utworów utrzymanych w estetyce fantastycznej, zarówno polskich, jak i obcych. Interesują nas wystąpienia przedstawicieli wszystkich filologii.
Proponowane przez nas zagadnienia:
• przemiany fantastyki: od fantastycznego „realizmu” („złoty wiek”) – przez modernizm – do postmodernizmu;
• literacka konstrukcja światów przedstawionych – obce złożone ze znanego;
• fantastyka – między strukturalizmem a retoryką (fantastyka jako własność tekstu i fantastyka wobec paradygmatu powieści realistycznej);
• typy odniesień światów fantastycznych do rzeczywistości; egzomimetyzm a transrealizm;
• funkcje cykliczności;
• intertekstualność a metafikcja;
• książka, księga, tekst jako temat w fantastyce;
• retelling jako charakterystyczna odmiana fantasy;
• tekst jako ośrodek transmedialności, popularność franczyzy;
• fantastyka wobec filozofii (fantastyczny świat, „realistyczna” filozofia);
• postmodernizm i fantastyka – postmodernistyczna poetyka i fikcyjne światy;
• fantastyczne i sztuczne języki; inspiracje i funkcje w tekście, idea „pierwszego” języka; fantastyczne słowotwórstwo.
Owocem konferencji będzie planowana na 2016 rok monografia.
Opłata konferencyjna wynosi 400 złotych i pokrywa koszty publikacji, wyżywienia i kolacji w trakcie obrad. Chęć wzięcia udziału w konferencji, wraz proponowanym tematem i nieprze-kraczającym 150 słów jego omówieniem, prosimy zgłaszać do 30 czerwca 2015 na adres poczty elektronicznej fantastyka@uwb.edu.pl. Języki konferencji: polski i angielski.
O zatwierdzeniu tematu poinformujemy Państwa w pierwszym tygodniu lipca 2015 roku. Bieżące informacje zamieszczamy również na stronie konferencji: fantastyka.uwb.edu.pl.
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy konferencji
Dr Mariusz Leś
Dr Piotr Stasiewicz
Mgr Weronika Łaszkiewicz
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
15 – 420 Białystok, Plac Uniwersytecki 1 telefon: 85/745-74-46, fax: 85/745-74-78