Seminarium – zmiana terminu

w imieniu organizatorów chciałbym poinformować o przełożeniu terminu seminarium, z piątku 6.11. na piątek 13.11. Tego dnia wygłosi referat dr Adam Poznański. Plakat z informacjami dotyczącymi spotkania i streszczenie referatu postaramy się zamieścić na początku przyszłego tygodnia.