Wykład otwarty dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej

Instytut Anglistyki UW oraz Zespół „Badania nad Kulturą Dawną” mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt.  Zmysłowe aspekty późnośredniowiecznej mistyki kobiecej. Problemy interpretacji na przykładzie
bł. Doroty z Mątów Wielkich (1347-1394). 
Wykład odbędzie się w czwartek 16 marca o godzinie 15.00 w Instytucie Anglistyki UW – ul. Hoża 69, pok. 335 (III p.)

Więcej informacji