Specjalny monograficzny numer Kwartalnika Neofilologicznego

Ukazał się specjalny, monograficzny numer Kwartalnika Neofilologicznego,  poświęcony prof. dr hab. Grażynie Bystydzieńskiej. Numer przygotowany został pod egidą Zespołu Badawczego Kultury Dawnej i zawiera artykuły członków, współpracowników i przyjaciół Zespołu dotyczące różnych tradycji literackich związanych z gatunkiem eposu.kwartalnik